146 Kantong Darah terkumpul di Kebo Iwa Blood Donation

Ambasador Gema Perdamaian Bhakti Sosial ke Panti Asuhan

Donor Darah Dihari Cinta Kasih